Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

Профілі у науково-метричних базах:

Публікації: Загальна кількість 214, в тому числі 5 монографій, 6 патентів

Напрями наукової діяльності

 • Джерела відновлюваної енергії та її перетворення.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 1. Кирнос Л.А., Пундєв В.О., Суржик Т.В., Шевчук В.І., Шейко І.О.Особливості визначення раціональних площадок для розміщення фотоелектричних станцій в Україні. Відновлювана енергетика. — 2019. — № 2 (57). — С. 13-21.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. Кирнос Л.А. КучинськийВ. П. Суржик Т.В. Динаміка нагрівання і охолодження приміщень при комбінованому використанні сонячних і традиційних енергосистем. Матеріали XХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 15-16  травня 2019.–С. 289-292.–
 2. Матях С. В. , Бетін В. С. , Шикер Б.Ю. Інтерактивна геоінформаційна система даних сонячної енергетики на території України. Матеріали XХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 15-16 травня 2019.– С. 299-302.–
 3. Суржик Т. В., Пундєв В.О. , Шевчук В.І., Кирнос Л. А., Шейко І. О. Вимоги щодо забезпечення екологічних факторів при  впровадженні технологій фотоенергетики в Україні. Відновлювана енергетика. — 2019. — № 4 (59). — С. 29-36.
 4. Матях С.В. Суржик Т.В. Визначення ефективності впровадження систем сонячного гарячого водопостачання. Відновлювана енергетика. — 2020. — № 1 (60). — С. 17-22.
 5. Пундєв В. О., Рєзцов В. Ф. Шевчук В. І.Шейко І. О., Утилізація фотоелектричних модулів. Проблеми та міжнародний досвід. Відновлювана енергетика. — 2020. — № 3 (62). — С. 27-34.
 6. Суржик Т.В., Матях С.В. Перспективи застосування систем сонячного теплопостачання в Україні. Матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 14-15 травня 2020.– С. 305-309.— Режим доступу https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/tezi2020.pdf.
 7. Кирнос Л.А. , Кучинський В. П. ,Суржик Т. В. Динаміка нагрівання і охолодження приміщень при комбінованому використанні сонячних і традиційних енергосистем. Матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 14-15 травня 2020.– С. 314-319. — Режим доступу :  https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/tezi2020.pdf

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії

 1. Кудря С. О., Мхітарян Н. М., Суржик Т. В. та ін. Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Історія становлення, сучасність та перспективи. Монографія. ІВЕ НАН України. – К. : ТОВ «НВТ «Інтерсервіс», 2020.ISBN 978-966-999-028-0
 2. Кудря С. О., Мхітарян Н. М., Суржик Т. В., та ін. Іnstitute of renewable energy, national academy of sciences of ukraine history, today and prospects. Монографія. ІВЕНАН України. – К. :ТОВ «НВТ «Інтерсервіс», 2020. ISBN
 3. Кудря С. О., Мхітарян Н.М., Суржик Т. В. та ін. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії. Монографія. ІВЕ НАН України. – К. : ТОВ «НВТ «Інтерсервіс», 2020. ISBN 978-966-999-034-1
 4. Кудря С. О. , Мхітарян Н.М., Суржик Т. В. та ін. Відновлювані джерела енергії. Монографія. ІВЕ НАН України. –  К. : ТОВ «НВТ «Інтерсервіс», 2020.