Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Персональна сторінка

vav401171

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук, ст.н.с.

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: старший науковий співробітник відділу функціональних матеріалів і структур Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Університет ім. Т.Г. Шевченка (1994). Спеціальність: Фізика металів. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук "Фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Структурно-морфологічні, електронні та оптичні властивості аморфних нанокомпозитних матеріалів на основі сполук SiOС»

Вчене звання: старший науковий співробітник


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., сумісник кафедри "Прикладна фізика"


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., проф., пров.н.с. та завідувач лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, сумісник каф. ПФ


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор медичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри ПФ ФТІ ім. Ігоря Сікорського

Основне місце роботи: Зав. відділом загальної та молекулярної фізіології Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця

Освіта: Український державний медичний університет ім.О.О. Богомольця (1995). Спеціальність: фізіологія людини. Кваліфікація: біолог.

Науковий ступінь: доктор медичних наук за спеціальністю "Патологічна фізіологія". Тема дисертації: «Роль алельного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-судинних захворювань: молекулярно-генетичні аспекти».

Вчене звання: професор


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики, с.н.с. інт. Фізіології людини ім. О.О.Богомольця НАНУ

Ступені:

  • Магістр природничих наук (Прикладна фізика), 1985, Московський фізико-технічний інститут, Москва, СРСР.
  • Кандидат наук (Біофізика), 1991, Інститут фізіології ім. Богомольця , Київ, СРСР.
  • Доктор наук (Біофізика), 2005, Інститут фізіології ім.Богомольця , Київ, Україна.

Позиції:

  • 1985-1992: інженер,відділ загальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна.
  • 1992-1993: постдокторант, Інститут молекулярної біології компанії Роше, Натлі, Нью Джерсі, США.
  • 1993-1999: науковий співробітник,відділзагальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна.
  • 1994-1999: вченийза запрошенням, Ліверпульський університет (Ліверпуль, Великобританія), Університет Гельсінкі та Інститут біотехнології (Гельсінкі, Фінляндія), NIEHS, Національні інститути здоров'я (ResearchTrianglePark, Північна Кароліна, США).
  • 1999-2012: Старший і провідний науковий співробітник, керівник дослідницької групи, відділ загальної фізіології нервової системи, Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна

Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор фізико-математичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: зав. відділом фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1972). Спеціальність: оптичні прилади і спектроскопія. Кваліфікація: інженер-оптик.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук за дисципліною "Фізика напівпровідників і діелектриків". Тема дисертації: «Фотостимульовані процеси в халькогенідних склоподібних напівпровідниках та їх застосування для отримання голограмних оптичних елементів»

Вчене звання: старший науковий співробітник, професор


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики

Освіта: Ростовський Державний університет, 1973 р. Спеціальність: фізика. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю "фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Исследование электронного строения слоистых соединений графита с железом, хромом, молибденом и рутением и некоторых кристаллов комплексных соединений этих металлов методом рентгеновской эмиссионной спектроскопии»


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua 

Кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри "Прикладна фізика".

Освіта: Київський університет ім. Тараса Шевченка (1995)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (2013). Тема дисертації: “Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях”.


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, ст.н.с., доцент

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики.

Основне місце роботи: Старший науковий співробітник Інституту металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України

Освіта: Ростовський державний університет, інженер-фізик (1974).

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1988) зі спеціальності 02.00.02  – аналітична хімія.  Тема дисертації: “Оперативний рентгенофлуоресцентний аналіз негомогенних матеріалів зварювального та феросплавного виробництва”.

Вчене звання: старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної фізики (2015)


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики з 2004 року

Освіта: Київський політехнічний інститут, 1986

Науковий ступінь:  канд. техн. наук, 05.11.07 – оптичні прилади і системи. Тема дисертації: “Підвищення якості вихідного зображення тепловізійної системи на піровідиконі”.

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики.


Читати далі

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К. ф.-м. н., доцент кафедри "Прикладна фізика" Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ

Біографія:В 1993 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Проблем фізики та енергетики) за спеціальністю "Прикладна фізика". В 1993 - 1997 працював в Інституті Магнетизму НАН України стажером дослідником, а потім молодшим науковим співробітником. У 1996 закінчив аспірантуру Московського фізико-технічного інституту при Київському відділенні МФТІ З 1997 і по сьогодні працює на кафедрі "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ .


Читати далі