Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Показати За датоюMost Read

Лабораторні з Фізики 2 (ММІ)

Лабораторні заняття з дисципліни Фізика 2 для студентів спеціальності Прикладна механіка Лабораторні заняття під час змішаної форми навчання відбувається за розкладом онлайн у системі zoom. Координація відбувається через створену telegram групу "Фізика для механіків".

Питаняння до захисту розрахункової з Фізики 3

Крім виконання розрахунків та оформлення розрахункової роботи з дисципліни Фізика 3 (спеціальність Прикладна математика), студенти мають "захистити" свою роботу, що означає виконання тестових завдань, відповіді на питання з тематики розрахункової.

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Програму навчальної дисципліни «Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» для спеціалізацій «Високі фізичні технології» та «Фізика живих систем». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Типові завдання на захист розрахункової з Електродинаміки ч.А (ФІ)

Під час захисту частини А розрахункового завдання з Електродинаміки студенти груп ФІ роблять певні завдання які підтверджують що вони засвоїли тему Застосування теореми Гауса для розрахунку поля розподілених зарядів.

Метод найменших квадратів у Gnuplot

Розглянуто обробка даних методом найменших квадратів у відкритому пакеті Gnuplot. На прикладі експериментальних даних лабораторної роботи з Електрики та магнетизму знайдено параметри апроксимаційної функції.