Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Коваль С.Д.

Розміщенно відгук Коваля Сергія Дмитровича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщенно відгук Коваля Сергія Дмитровича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 01.08.2020 16:54:20
ПІБ: Коваль Сергій Дмитрович
Посада, місце роботи: студент кафедри ПФ
Рівень: бакалавр
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань:
Четвертий рік навчання на бакалавріаті спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» та, безпосередньо, активна участь у наукових проектах і бажання присвятити своє життя роботі в науці, дозволяє мені підійти зсередини до об’єктивної оцінки освітньої програми з прикладної фізики.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів на кафедрі прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», перш за все, ґрунтується на класичному підході до базової підготовки студентів-фізиків. Це класичні курси із загальної фізики, курси поглибленої математичної підготовки, теоретичної фізики, методики експерименту та дослідницької роботи, комп’ютерних засобів. Але програма має свої ключові особливості, які вирізняють її з-поміж програм інших університетів України. А саме, це цикл професійної підготовки студентів з поглибленого курсу фізики твердого тіла, квантової електроніки, оптоелектроніки, статистичної радіофізики та оптики та ін. Набуті знання з цих предметів є ключовими у подальшій науковій роботі у передових науково-дослідних інститутах України, таких як інститут фізики, інститут фізики напівпровідників, інститут металофізики, інститут прикладної оптики, інститут проблем матеріалознавства НАНУ.
В цілому, освітньо-професійну програму я оцінюю позитивно. Але, особисто мене не цікавить предмет «правові основи інформаційної безпеки» з циклу гуманітарної підготовки. Мене більше цікавить виокремлений курс з квантової теорії поля. Тому, сподіваюсь на те, що в майбутньому буде можливість замінити один вищезгаданий предмет на інший.
Також, не можу не згадати той факт, що кафедрою постійно стимулюється бажання активних студентів займатися наукою, працювати у наукових проектах, які розробляються кафедрою. Надається можливість та всебічна підтримка студентам на стажування у вищезгаданих інститутах НАНУ та участь у міжнародних конференціях.

stasbeh December 06 2020 544 прочитання Друк