Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Мамчур Я.Д.

Розміщенно відгук Мамчур Ярини Дмитрівни на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщенно відгук Мамчур Ярини Дмитрівни на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 26.07.2020 10:50:38
ПІБ: Мамчур Ярина Дмитрівна
Посада, місце роботи: студент
Рівень: бакалавр
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань:
Будучи випускницею спеціальності «Прикладна фізика на наноматеріали» 2020 року, я можу комплексно оцінити програму і можливості, які вона надає студентам.
Основним фокусом підготовки за освітньою програмою є створення теоретичної бази з загальної фізики ти вищої математики, що дозволять опрацьовувати широкий спектр виборних дисциплін, а згодом тем наукових досліджень. Зокрема, поєднання теоретичних курсів, таких як класична механіка, електродинаміка, статистична фізика, та курсів із практичною роботою в лабораторіях, як наприклад основи рентгенівських досліджень та радіоелектроніка, формує цілісну картину сучасної прикладної фізики.
Всі здобувачі освіти щосеместру отримують можливість працювати із сучасними програмними комплексами та мовами програмування(MATLAB, Python, C++), які є невід’ємною частиною обробки і аналізу фізичних даних.
Саме поєднання теоретичних і практичних вмінь дозволяє студентам активно брати участь в науково-дослідницькій роботі ще на ранніх етапах здобування освіти. Співпраця з інститутами НАНУ (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, Інститут прикладної оптики, Інститут електрозварювання ім. О. Є. Патона) дозволяє здобувачам освіти проходити практику за спеціальністю, що сприяє подальшому розвитку в науковій сфері та працевлаштуванню.
Загалом, я оцінюю освітню програму позитивно. Проте варто відмітити, що лабораторне обладнання, зокрема в лабораторії атомної фізики, потребує оновлення. Хоч експерименти є актуальними і підтримка з боку викладачів допомагає їх реалізувати, але фізичний стан установок для експериментів не дозволяє студентам в повній мірі виконати необхідні роботи.
Студентами 5 курсу спеціальності було проведено обговорення освітньої програми після завершення навчання на бакалавраті. Наші пропозиції було передано до авторів освітньої програми і враховано.

stasbeh December 06 2020 468 прочитання Друк