Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Фіалко Н.М.

Розміщенно відгук Фіалко Наталії Михайлівни на освітні програми бакалавра та магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщенно відгук Фіалко Наталії Михайлівни на освітні програми бакалавра та магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.07.2020 15:58:13
ПІБ: Фіалко Наталія Михайлівна
Посада, місце роботи: Завідувач відділом теплофізики енергоефективних тепло технологій (ТЕТ) Інституту технічної теплофізики НАН України, чл.- кор. НАН України, д. т. н., професор
Рівень: бакалавр та магістр
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Зміст освітньо-наукової програми включає основні дисципліни, що відповідають спеціальності "Прикладна фізика та наноматеріали". Матеріал викладається логічно та послідовно, кількість кредитів збалансована. Обсяг годин загальної та професійної підготовки також добре збалансований. Годин для практичних робіт виділяється в достатньому обсязі. У навчальній програмі враховані останні досягнення науки та практики в галузі прикладної фізики. В цілому програма відповідає сучасному рівню підготовки бакалаврів і магістрів в галузі прикладної фізики.
Пропозиція: бажано використовувати педагогічну практику при навчанні магістрів і розширити кількість курсів професійної підготовки на іноземній мові.

stasbeh December 06 2020 553 прочитання Друк