Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Безлюдної М.В.

Розміщенно відгук Безлюдної М.В. на освітні програми бакалавра, магістра та доктора філософії "Прикладна фізика", отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщенно відгук Безлюдної М.В. на освітні програми бакалавра, магістра та доктора філософії "Прикладна фізика", отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 20.06.2020 22:34:14
ПІБ: Безлюдна Марія Володимирівна
Посада, місце роботи: Ebert Ingeniere GmbH Niederlassung Berlin, інженер з теплопостачання та кондиціонуванню
Освітній рівень: бакалавр
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Позитивним є те, що в освітній програмі (ОП) бакалавра приділено особливу увагу таким дисциплінам як загальна фізика, хімія, термо- та газодинаміка. Така велика кількість годин базисних загальноосвітніх курсів надає можливість отримати високоякісну базову освіту з точних та технічних наук, та освоїти основи системного та наукового мислення.
Також схвальним є наявність годин з іноземної мови протягом всього часу навчання. Цікавим виглядає практичне втілення практикуму з іноземного спілкування та наявність зв'язку з фаховими курсами.
Незважаючи на високий рівень збалансованості ОП, існують аспекти, котрі можливо варто було би переглянути. На мій погляд, включення в перелік вибіркових курсів дисциплін гуманітарного блоку надасть студентам можливість формувати індивідуальну програму навчання більше орієнтуючись на власні інтереси, в тому числі професійні, а курсу фізичного виховання -- підвищить в рази інклюзивність ОП.
У всякому разі, необхідно відзначити, що представлена освітня програма бакалавра створює відповідний фундамент для якісної сучасної освіти.

Освітній рівень: магістратури
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Для мене новим став широкий вибір спеціальних фахових дисциплін. Це надає можливість більш різноманітної фахової підготовки в межах однієї кафедри, а такий підхід спонукає студентів до більш сумлінного ставлення до власної освіти і професійного майбутнього.
На цьому етапі навчання є сенс приділяти особливу увагу прикладним дисциплінам з реальними прикладними проектами, що знаходять відображення в світовій і українській промисловості. Це відповідає змісту представленої освітньої програми магістра.

Освітній рівень: доктор філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: За останні роки реформування вищої освіти, на мій погляд, саме програма підготовки докторів філософії зазнала найбільших змін. Представлена ОП насичена спеціалізованими курсами вузького спрямування, що є ідеальним для підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальних напрямків фізики. Освітньої програми докторів філософії виглядає збалансованою і гарно продуманою.

stasbeh December 06 2020 578 прочитання Друк