Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Рецензія на освітню програму Прикладна фізика Негрійко А.М., Бондар М.В.

Розміщено рецензію Негрійко Анаталія Михайловича та Бондара Михайла Віталйовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено рецензію Негрійко Анаталія Михайловича та Бондара Михайла Віталйовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій та рецензій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 27.08.2020

ПІБ: Негрійко А.М.

Посада, місце роботи: Завідувач відділу лазерної спектроскопії Інституту фізики НАН України

ПІБ: Бондар М.В.

Посада, місце роботи: Директор Інституту фізики НАНУ

Освітній рівень: бакалавр

Зміст рецензії:

Підготовка фахівців, здатних проводити наукові дослідження, розв’язувати практичні задачі з прикладної фізики, знаходити інноваційні рішення та впроваджувати їх, є важливою стратегічною задачею державного значення. Базисом такої підготовки є як глибокі фундаментальні знання сучасної фізики, математики, обчислювальних методів і засобів програмування, так і набуття спеціалізованих (фахових) знань, вмінь, практичних навичок разом із комунікативними, соціальними здатностями і необхідними гуманітарними компетентностями.

Ці принципи і були застосовані при розробці освітньо-професійної програми «Прикладна фізика» на базі двох кафедр Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» - кафедри прикладної фізики та фізики енергетичних систем. В програмі досягнутого необхідного балансу між теоретичними і прикладними дисциплінами, фундаментальною і практичною підготовкою. Структура програми, перелік та обсяг дисциплін і практик, їх логічна послідовність, цілком задовольняє визначеній меті, суть якої становить підготовка фахівців, здатних продоводити прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, та розв’язувати складні спеціалізовані задачі з прикладної фізики, які дозволяють створювати нові фізичні системи, матеріали та речовини.

Крім того, організація навчального процесу в рамках даної програми задовольняє потребу викладання дисциплін висококваліфікованими професіоналами в галузі, провідними науковцями НАН України, науковцями з світовим ім’ям. Здобуття практичних навичок, вміння працювати на високотехнологічному обладнанні, здатність готувати і виконувати експерименти забезпечується як університетським обладнанням, так і доступом до обладнання центрів колективного користування науково-дослідних установ НАНУ та обладнання підрозділів, де студенти бакалаври проходять практику. Наприклад, студенти мають змогу виконувати наукові дослідження за темами бакалаврських робіт у відділах і лабораторіях Інституту фізики, зокрема, в центрі «Лазерний фемтосекундний комплекс».

Рецензована програма з прикладної фізики повністю задовольняє вимоги до підготовки компетентних фахівців, придатних до науково-практичної роботи та подальшого навчання.

Скан-копія рецензії

stasbeh December 06 2020 559 прочитання Друк