Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітньо-наукову програму phd Прикладна фізика Ольховіка І.В.

Розміщено відгук Ольховика Іллі Володимирович на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Ольховика Іллі Володимирович на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.08.2020

ПІБ: Ольховик Ілля Володимирович

Посада, місце роботи: аспірант кафедри прикладної фізики

Освітній рівень: доктор філософії (phd)

Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Будучи аспірантом кафедри прикладної фізики з 2019 року можу сказати, що оновлена програма за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (порівняно з ОНП 2018 року) містить широкий спектр спеціальних фахових дисциплін для вибору професійного спрямування в написанні дисертаційного дослідження. Також в програмі приділена достатня увага загальнонауковим та мовленим дисциплінам, що дозволяє вільно комунікувати з академічною спільнотою, у тому числі на міжнародному рівні. Особливого значення в даній програм, на мою думку, набуває дисципліна для отримання глибинних знань, яка присвячена актуальним проблемам та сучасним досягненням в галузі прикладної фізики, що дозволяє орієнтуватися в новітній тематиці даної галузі науки і практики. Все зазначене сприяє побудові індивідуальної освітньо-наукової траєкторії, і в майбутнього, сподіваюсь, дозволить мені бути затребуваним фахівцем на інноваційному ринку праці.

Скан-копія відгуку (pdf)

stanislawbeh December 13 2020 8797 прочитання Друк