Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітньо-наукову програму phd Прикладна фізика Куліша В.В.

Розміщено відгук Куліша Володимира Вікторовича на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Куліша Володимира Вікторовича на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 20.08.2020

ПІБ: Куліш Володимир Вікторович

Посада, місце роботи: Доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри ЗтаЕФ ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Випускник кафедри Прикладної фізики (2001 р.)

Освітній рівень: доктор філософії (phd)

Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Як відомо, однією з проблем сучасних наукових шкіл - що накладає свій відбиток на наукові дослідження їх представників - є розрив між фундаментальною та прикладною фізичною підготовкою. Дослідження, що проводяться висококваліфікованими фізиками в ряді наукових шкіл, часто відірвані від сучасних фізичних реалій, а їх результати несуть малу практичну цінність. Вірно і зворотне - спеціалісти, що добре освічені в плані запитів сучасних технологій, прикладних проблем та їх розв'язку (в ряді інших наукових шкіл), нерідко мають відносно неглибокі знання фундаментальної фізики, що суттєво обмежує їх інструментарій. Система освіти ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності "Прикладна фізика" націлена на подолання цього розриву, готуючи спеціалістів, які, з одного боку, мають глибоку фундаментальну фізичну підготовку, з іншого - орієнтуються в сучасних прикладних задачах та потребах прикладної фізики, з третьої - натреновані швидко опановувати нові галузі знань (що стає особливо актуальним а умовах надшвидкого науково-технічного прогресу). Така спрямованість наявна у програмах підготовки бакалаврів та магістрів та продовжується у програмі підготовки третього рівня вищої освіти за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали". В рамках цієї програми здобувачі PhD, з одного боку, продовжують отримувати ґрунтовні знання фундаментальної фізики (представлені переважно вибірковими дисциплінами), з іншого - знайомляться з актуальними науково-технічними запитами сучасності (див. компоненти ОП "Актуальні проблеми прикладної фізики", "Сучасні тенденції розвитку наноматеріалів та нанотехнологій"). На мій погляд, в такій спрямованості і полягає ключова цінність зазначеної програми підготовки.

stanislawbeh December 13 2020 652 прочитання Друк