Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітньо-наукову програму phd Прикладна фізика Ревуцької Л.О.

Розміщено відгук Ревуцької Любові Олександрівни на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Ревуцької Любові Олександрівни на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.08.2020

ПІБ: Ревуцька Любов Олександрівна

Посада, місце роботи: аспірант кафедри прикладної фізики (2016-2020 рр.)

Освітній рівень: доктор філософії (phd)

Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Будучи аспіранткою кафедри, що навчалась за освітньою програмою 105 «Прикладна фізика» протягом 2016-2020 років хотіла б оцінити її. Вважаю, що дана освітня програма відповідає сучасним вимогам, дозволяє оволодіти широким колом знань та умінь, але в той же час є тематично науково спрямованою. Запропоновані загальні, професійні та вибіркові освітні компоненти даної освітньої програми є необхідними для отримання фахових (спеціальних), загально-наукових та соціально-орієнтованих компетентностей, як під час опанування навчальних дисциплін, так і роботи над дисертаційним дослідженням. Освітня програма завдяки науково-практичному спрямуванню, педагогічній практиці, наявності вибіркових дисциплін, можливості участі в міжнародних освітніх та наукових проектах цілком дозволяє формувати індивідуальну навчально-наукову траєкторію. Так набуті під час навчання знання, навички та компетенції дозволили мені успішно пройти стажування за кордоном за програмою академічної мобільності та бути залученою до виконання міжнародних наукових проектів. Я вважаю, що набуті результати навчання за даною програмою будуть корисними для мене і в подальшій науковій та викладацькій діяльності.

stanislawbeh May 30 2021 582 прочитання Друк