Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітньо-наукову програму phd Прикладна фізика Шквара Є.О.

Розміщено відгук Шквара Євгенія Олексійовича на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Шквара Євгенія Олексійовича на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 27.08.2020
ПІБ: Шквар Євгеній Олексійович
Посада, місце роботи:
Співавтор Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (галузь знань 13 - Машинобудування, спеціальність - 134. Авіаційно-космічна ракетна техніка), затвердженого Міністром Міністерства освіти і науки України 22 грудня 2018 р. (Наказ МОНУ N 1441),
Член Підкомісії № 134 «Авіаційно-космічні ракетні технології та суднобудування» Науково-методичної комісії № 9 «Інженерія» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України (МОНУ) від 06.04.2016 № 375) щодо підготовки стандартів вищої освіти при переході на трирівневу освітню систему (протягом 2016-2018 рр.),
Заслужений професор Інженерного коледжу, Чжецзянський педагогічний університет, Цзіньхуа, КНР,
Доктор технічних наук, професор,
Академік Транспортної академії України,
Доцент кафедри Фізики енергетичних систем (2014-2016 рр.).

Освітній рівень: доктор філософії (phd)

Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань:

Вважаю підготовку фахівців за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
вкрай актуальним напрямком, який має першочергове загальнодержавне значення і потенціал
для ефективного сприяння відновленню української промисловості на новому науковому та
технологічному рівні, що зробить потужний та реальний поштовх до конкурентоспроможної
української індустрії майбутнього. Зважаючи на це, вважаю якісну підготовку фахівців з
прикладної фізики та наноматеріалів усіх кваліфікацій, але у першу чергу – кваліфікації “Доктор філософії” нагальним та дуже своєчасним питанням державного рівня, оскільки високоосвічені фахівці є інтелектуальним потенціалом країни та запорукою її ефективного розвитку.

На мій погляд розроблена програма характеризується наступними ознаками:

 1. Перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та
  наноматеріали» є доволі вичерпним.
 2. Посеместровий виклад матеріалу є виваженим і логічним.
 3. Кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння нормативних
  компонентів ОП, є виваженою та збалансованою.
 4. Обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки та професійної
  підготовки, є виваженим й збалансованим.
 5. На практикум з іншомовного спілкування виділяється достатній обсяг часу.
 6. Освітні програми з точки зору компонентів, що в них містяться, та загальної структури
  виглядають сучасно і водночас ґрунтуються на класичних традиціях викладання відповідних
  дисциплін.
 7. Програмні компетентності повною мірою відповідають рівню доктора філософії зі
  спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали».
 8. Ресурсне забезпечення для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП
  спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» представлено достатньою мірою.

Додатково вважаю за доцільне порадити чіткіше віддзеркалити у розробленій програмі та,
що найголовніше, у подальшому навчальному процесі, наступне:

 1. Ураховуючи важливість міжнародного визнання фахівців, підготовлених в Україні, варто
  чіткіше закріпити у програмах важливість їх інтеграції у міжнародний навчальний та
  дослідницький процес шляхом: а) обов’язкового залучення аспірантів до співпраці з
  міжнародними центрами, які спеціалізуються на різних аспектах прикладної фізики та
  наноматеріалів; б) закріплення необхідності обов’язкової участі у конференціях
  міжнародного статусу як в Україні, так і поза її межами та формування керівництвом
  відповідних навчальних закладів відповідних фондів для забезпечення цього процесу та
  стимулювання найбільш активних аспірантів; в) розробки вимог формування спільних
  науково-дослідницьких проектів із залученням провідних вітчизняних фахівців та
  запрошених фахівців із закордону та з обов’язковою вимогою участі в цих спільних проектах
  аспірантів, що здобувають кваліфікацію “Доктор філософії”. Вважаю, що усе це суттєво
  підсилить рейтинг спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” та інтерес
  майбутніх здобувачів наукового ступеня доктора філософії до неї.
 2. Закріпити важливість взаємодії між українськими аспірантами та фахівцями відповідного
  профілю з закордону через Інтернет, у тому числі проведення Інтернет-конференцій, що
  дозволить суттєво зменшити витрати на організацію та участь, а також, що вкрай суттєво в
  умовах пандемії, сприятиме безпеці та відкритості процесу обміну науковими досягненнями
  з широкою аудиторією. З цією метою варто створити на базі відповідних навчальних
  закладів, що забезпечують підготовку, постійно функціонуючі Інтернет-портали
  відповідного професійного спрямування.
 3. Забезпечити взаємозв’язок між процесом навчання усіх рівнів підготовки, зобов’язавши
  здобувачів кваліфікації “Доктор філософії” викладати бакалаврам та магістрам.
 4. Крім того, важливо створити постійно діючі семінари (у тому числі і в Інтернеті) для
  обговорення дослідницьких тем та результатів майбутніх бакалаврів, магістрів за
  обов’язкової участі аспірантів та із залученням науково-педагогічних працівників і, зокрема
  наукових керівників, що дозволить здобувачам відповідних кваліфікаційних рівнів як
  результат постійного публічного обговорення чіткіше бачити перспективи та слабкі сторони
  власних досліджень та мати можливість дослухатися до сторонніх порад й вчитися
  формулювати власні поради іншим студентам. Ураховуючи важливість такого методу
  навчання, науково-педагогічним працівникам це варто враховувати як планове додаткове
  навантаження, а аспірантам таке навантаження слід зробити обов’язковим.

Скан копія (pdf)

stanislawbeh May 30 2021 493 прочитання Друк