Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Рецензія на освітню програму Прикладна фізика Тараненко В.Б.

Розміщено рецензію Тараненко Віктора Борисовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено рецензію Тараненко Віктора Борисовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій та рецензій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

 

Дата: 14.07.2020

ПІБ: Тараненко В.Б.

Посада, місце роботи: Директор МЦ «Інститут прикладної оптики» НАН України

Освітній рівень: бакалавр

Зміст рецензії:

Багаторічна співпраця з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», зокрема, з кафедрою прикладної фізики, яка разом з кафедрою фізики енергетичних систем здійснює підготовку бакалаврів з прикладної фізик, демонструє високий рівень компетентності випускників, які впродовж навчання проходять практику та виконують дослідження за тематикою своїх бакалаврських кваліфікаційних робіт в Міжнародному центрі «Інститут прикладної оптики» НАН України. Ряд студентів-бакалаврів після продовження навчання в магістратурі стають бажаними співробітниками нашого інституту та продовжують навчання в аспірантурі.

Наша зацікавленість в здобувачах освіти за цією освітньою програмою базується на тому, що вони отримують знання, уміння і навички, необхідні для виконання наукових досліджень і прикладних розробок в інноваційних проектах, які виконуються з багатьох напрямків прикладної фізики, в т.ч. на стику з суміжними галузями природничих наук.

Освітня програма включає в себе комплекс дисциплін, які забезпечують як глибоку фундаментальну підготовку з математики, загальної і теоретичної фізики, так і збалансований і актуальний перелік спеціальних фахових дисциплін, необхідних для набуття компетентностей фізика-практика. Крім того, ОПП забезпечує опанування засобами програмування, вміння застосовувати обчислювальні методи, планувати і обробляти експерименти, брати участь в складанні наукових звітів та ін.

Важливо зазначити, що можливість вибору дисциплін з переліку фахових вибіркових, які формують певний фокус наукових і прикладних інтересів студентів, зумовлюють подальший вибір напрямку бакалаврської роботи та обґрунтування напрямку майбутнього навчання в магістратурі. Зокрема, для МЦ ІПО цінним є те, що студенти-бакалаври демонструють високий рівень сучасних знань в області оптичної та квантової електроніки і фотоніки, методів дослідження структури і властивостей матеріалів і речовин, комп’ютерного моделювання фізичних процесів і систем. Необхідно також відмітити відкритість і сприяння розробників програми пропозиціям щодо актуалізації змін в структурі і змісті навчальної програми, наприклад, заведення нових спеціалізованих вибіркових дисциплін з моделювання фізичних процесів.

Загалом вважаю, що програма сформована кваліфіковано, демонструє професіоналізм і високий рівень методичної підготовку членів проектної групи.
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає сучасним вимогам до фахівців, здатних здійснювати практичну фахову діяльність у галузі прикладної фізики та продовжувати навчання на вищих рівнях освіти.

Скан копія рецензії

 

stasbeh December 07 2020 1083 прочитання Друк