Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Шквара Є.О.

Розміщено відгук Шквара Євгенія Олексійовича на освітню програму бакалавра, магістра та доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Шквара Євгенія Олексійовича на освітню програму бакалавра, магістра та доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 27.08.2020
ПІБ: Шквар Євгеній Олексійович
Посада, місце роботи:
Співавтор Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (галузь знань 13 - Машинобудування, спеціальність - 134. Авіаційно-космічна ракетна техніка), затвердженого Міністром Міністерства освіти і науки України 22 грудня 2018 р. (Наказ МОНУ N 1441),
Член Підкомісії № 134 «Авіаційно-космічні ракетні технології та суднобудування» Науково-методичної комісії № 9 «Інженерія» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України (МОНУ) від 06.04.2016 № 375) щодо підготовки стандартів вищої освіти при переході на трирівневу освітню систему (протягом 2016-2018 рр.),
Заслужений професор Інженерного коледжу, Чжецзянський педагогічний університет, Цзіньхуа, КНР,
Доктор технічних наук, професор,
Академік Транспортної академії України,
Доцент кафедри Фізики енергетичних систем (2014-2016 рр.).
Освітній рівень: бакалавр, магістр та доктор філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань:

Вважаю підготовку фахівців за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” вкрай актуальним напрямком, який має першочергове загальнодержавне значення і потенціал для ефективного сприяння відновленню української промисловості на новому науковому та технологічному рівні, що зробить потужний та реальний поштовх до конкурентоспроможної української індустрії майбутнього. Зважаючи на це, вважаю якісну підготовку фахівців з прикладної фізики та наноматеріалів усіх кваліфікацій (Бакалавр, Магістр та Доктор філософії) нагальним та дуже своєчасним питанням державного рівня.

 

На мій погляд розроблені програми характеризуються наступними ознаками:

 1. Перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» є доволі вичерпним.
 2. Посеместровий виклад матеріалу є виваженим і логічним.
 3. Кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП, є виваженою та збалансованою.
 4. Обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО), є виваженим й збалансованим.
 5. На практикум з іншомовного спілкування виділяється достатній обсяг часу.
 6. Освітні програми з точки зору компонентів, що в них містяться, та загальної структури виглядають сучасно і водночас ґрунтуються на класичних традиціях викладання відповідних дисциплін.
 7. Програмні компетентності повною мірою відповідають рівням бакалавра/магістра/доктора філософії зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали».
 8. Ресурсне забезпечення, для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» представлено достатньою мірою.

 

Тим не менш, вважаю за доцільне порадити чіткіше віддзеркалити у розроблених програмах та, що найголовніше, у подальшому навчальному процесі, наступне:

 1. Ураховуючи важливість міжнародного визнання фахівців, підготовлених в Україні, варто чіткіше закріпити у програмах важливість їх інтеграції у міжнародний навчальний та дослідницький процес шляхом: а) обов’язкового залучення студентів до співпраці з міжнародними центрами, які спеціалізуються на різних аспектах прикладної фізики та наноматеріалів; б) закріплення необхідності обов’язкової участі у конференціях міжнародного статусу як в Україні, так і поза її межами та формування керівництвом відповідних навчальних закладів відповідних фондів для забезпечення цього процесу та стимулювання активних студентів; в) розробки вимог формування спільних науково-дослідницьких проектів з залученням провідних вітчизняних фахівців та запрошених фахівців із закордону та з обов’язковою вимогою участі в цих спільних проектах студентів, що здобувають кваліфікації магістрів та докторів філософії. Вважаю, що усе це суттєво підсилить рейтинг спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” та інтерес майбутніх абітурієнтів до неї.
 2. Закріпити важливість взаємодії між українськими студентами усіх рівнів підготовки студентами й фахівцями відповідного профілю з закордону через Інтернет, у тому числі проведення Інтернет-конференцій, що дозволить суттєво зменшити витрати на організацію та участь, а також, що вкрай суттєво в умовах пандемії, сприятиме безпеці процесу обміну науковими досягненнями з широкою аудиторією. З цією метою варто створити на базі відповідних навчальних закладів, що забезпечують підготовку, постійно функціонуючі Інтернет-портали відповідного професійного спрямування.
 3. Забезпечити взаємозв’язок між процесом навчання усіх рівнів підготовки, зобов’язавши студентів-магістрів викладати бакалаврам, а здобувачів кваліфікації “Доктор філософії” – бакалаврам та магістрам.

Крім того, важливо створити постійно діючі семінари (у томи числі і в Інтернеті) для обговорення дослідницьких тем та результатів бакалаврів та магістрів за участі студентів усіх форм підготовки та науково-педагогічних працівників, що дозволить здобувачам відповідних кваліфікаційних рівнів як результат постійного публічного обговорення чіткіше бачити перспективи та слабкі сторони власних досліджень та мати можливість дослухатися до сторонніх порад й вчитися формулювати власні поради іншим студентам. Ураховуючи важливість такого методу навчання, науково-педагогічним працівникам це варто враховувати як планове додаткове навантаження.

stasbeh December 07 2020 1139 прочитання Друк