Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Авраменко А.О.

Розміщено відгук Авраменко Андрія Олександровича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика", отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Авраменко Андрія Олександровича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика", отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 22.05.2020 10:46:02
ПІБ: Авраменко Андрій Олександрович
Посада, місце роботи: Заст. директора з наукової роботи ІТТФ НАНУ, чл.- кор. НАН України
Освітній рівень: доктору філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Перехід на 4 річне навчання вимагає принципово нових підходів до навчання в аспірантурі. Перш за все, це поєднання фундаментальних курсів, педагогічної та наукової практики, вдосконалення знань іноземної мови. Аналіз опублікованої програми підготовки аспірантів ФТІ за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Проект освітньо-наукової програми доктора філософії) в принципі задовольняє цим вимогам. Кількість і номенклатура курсів, кількість кредитів збалансовані досить повно. Недостатньо чітко відображена звітність по науковій практиці. Мабуть основним її результатом має бути наукова публікація в журналі високого рівня або доповідь на міжнародній конференції.

stasbeh December 07 2020 606 прочитання Друк