Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Кулішова С.Б.

Розміщено відгук Кулішова Сергія Борисовича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Кулішова Сергія Борисовича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 21.05.2020 11:26:52
ПІБ: Кулішов Сергій Борисович
Посада, місце роботи: Заст. генерального директора Державного підприємства “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект»
Освітній рівень: доктору філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Підготовка інженерів в області прикладної фізики (спеціальність 105) становить великий інтерес для підприємств, що працюють в області створення нових енергетичних установок. При їх підготовці велике значення має знання фундаментальних основ термодинаміки, теорії теплообміну, газової динаміки та теорії горіння. У цьому сенсі освітня програма за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» виглядає досить добре. Бакалаврська і магістерська програми добре пов'язані між собою і дозволяють готувати фахівців високого рівня.
Програма підготовки докторів філософії розроблена з "нуля", чотирирічний курс навчання досить добре пов'язаний з програмою підготовки магістрів і є її природним продовженням. Важливою особливістю програми є педагогічна та наукова практика, яка готує аспірантів до самостійної діяльності.
В цілому програми підготовки добре збалансовані та дозволяють готувати фахівців високого рівня, що представляють інтерес для ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект»

stasbeh December 07 2020 483 прочитання Друк