Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Мочалін Є.В.

Розміщено відгук Мочаліна Євгенія Валентиновича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Мочаліна Євгенія Валентиновича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 04.06.2020 13:31:17
ПІБ: Мочалін Євген Валентинович
Посада, місце роботи: Джедзянський Педагогічний Університет (КНР), каф. Інженерної механіки, професор
Освітній рівень: магістратури
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Ознайомився з програмою підготовки магістрів. Вона досить повна, охоплює всі аспекти підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Програма є збалансованою з точки зору розподілу кредитів між нормативними та вибірковими компонентами. Навчальні курси оптимізовані за кількістю годин і кредитів. Перелік дисциплін відповідає спеціальності та сучасним тенденціям підготовки магістрів. Важливим компонентом є наукова практика, а також виконання магістерської дисертації на базі наукових інститутів фізичного профілю.
Зауваження: недостатньо повний щосеместровий контроль виконання дисертацій.

stasbeh December 07 2020 549 прочитання Друк