Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Жук Г.В.

Розміщено відгук Жук Геннадія Віліоровича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Жук Геннадія Віліоровича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 22.05.2020 12:21:11
ПІБ: Жук Геннадій Віліорович
Посада, місце роботи: Заступник директора з наукової роботи Інституту газу Національної академії наук України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділом газових технологій
Освітній рівень: магістратура
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Ознайомився з програмою підготовки магістрів. Вона досить повна, охоплює всі аспекти підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Навчальні курси оптимізовані за кількістю годин і кредитів. Важливим компонентом є наукова практика, а також виконання магістерської дисертації на базі наукових інститутів фізичного профілю.
Зауваження: недостатньо повний щосеместровий контроль виконання дисертацій.

stasbeh December 06 2020 434 прочитання Друк