Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Оберемок О.С.

Розміщено відгук Оберемка Олександра Степановича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщено відгук Оберемка Олександра Степановича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.05.2020 19:55:49
ПІБ: Оберемок Олександр Степанович
Посада, місце роботи: Лабораторія електродинамічних досліджень "Протон-21", старший інженер, лідер групи масс-спетрометрії
Освітній рівень: магістратури
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Після аналізу магістерської освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали» можу зазначити, що в цілому представлені навчальні дисципліни відповідають змісту спеціальності і логіка послідовності їх викладення зрозуміла – в пізніх семестрах в предметах використовується інформація, вже вивчена в попередніх семестрах. Що стосується співвідношення годин обов’язкових і вибіркових дисциплін то воно виглядає збалансованим для профільних предметів, але дещо завелика кількість дисциплін гуманітарного напрямку. На мою думку, можна було б зробити дещо більший акцент саме на дисципліни професійної підготовки. В програмі достатньо часу виділено на практикум з іноземної мови. Немає відверто застарілих компонент, проте можна було б додати сучасні методи обробки експериментальних даних і прогнозування з використанням методів машинного навчання. Загалом компетентності відповідають рівню магістра, а програмні результати навчання достатньо повно відповідають бажаному рівню підготовки магістра із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». В освітній програмі представлене ресурсне забезпечення, що в цілому покриває потреби підготовки спеціаліста в даній галузі, але слідуючи сучасним трендам хотілося би більше практики студентів на сучасному обладнанні по дослідженню будови і властивостей матеріалів, зокрема масс-спектрометричному.

stasbeh December 07 2020 571 прочитання Друк