Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Відгук на освітню програму Прикладна фізика Недбайло О.М.

Розміщенно відгук Недбайло Олександра Миколайовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Розміщенно відгук Недбайло Олександра Миколайовича на освітню програму бакалавра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 26.08.2020 17:16:31
ПІБ: Недбайло Олександр Миколайович
Посада, місце роботи: Інститут технічної теплофізики НАН України, старший науковий співробітник, д.т.н.
Освітній рівень: бакалавр
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: В п. 9 розділу 1 "Профіль освітньої програмизі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали" проєкту освітньо-наукової програми бажано детальніше вказати про які міжнародні програми академічної мобільності йдеться. Крім цього, на нашу думку, слід уточнити якою іноземною мовою передбачається навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Такі уточнення нададуть конкретизації вибору навчання за представленою освітньо-науковою програмою.

stasbeh December 06 2020 368 прочитання Друк