Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Основи теорії примежового шару (phd)

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: к.ф.-м.н., Димитрієва Наталія Федорівна (лекції, практичні)

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Халатов, А. А. Основи теорії примежового шару [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. А. Халатов, Є. В. Мочалін, Н. Ф. Димитрієва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 191 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26035
  • Димитрієва Н. Ф. Моделювання турбулентних течій розведених розчинів полимерів: дис … канд. фіз.–мат. наук : 01.02.05 / Димитрієва Наталія Федорівна. – Київ, 2011. – 172 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33718