О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Спеціальні глави фізики живих систем

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: кандидат біологічних наук Пурнинь Олена Едуарнівна, ст.н.с. Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (лекції)

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Я.М. Шуба, Основи молекулярної фізіології іонних каналів: Навчальнийпосібник/ К.: Наук. Думка. – 2010. – 447 с.https://www.twirpx.com/file/2755632/
  • П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошниченко, М.Ф. Шуба, Біофізика: підручник для медичних та фізичних факультетів ВНЗ /; Під заг. ред. П.Г. Костюка .- К.: Вища шк., 2001. - 544 с. https://www.twirpx.com/file/1892041/