Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Фізика нерівноважних систем (phd)

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: к.ф.-м.н., с.н.с., Дімітрієв Олег Петрович (лекції, практичні)

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Скіцько, І. Ф. Фізика (Фізика для інженерів) [Електронний ресурс] : підручник для студентів, які навчаються за технічними спеціальностями / І. Ф. Скіцько, О. І. Скіцько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; ред.: А. О. Авраменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 25,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 513 c.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19035