Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.
Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian
Фізика конденсованих середовищ (phd)

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: д.ф.-м. н., доц. Куліш Володимир Вікторович

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Поплавко, Ю. М. Фізика твердого тіла. Т. 1. Структура, квазічастинки, метали, магнетики [Електронний ресурс] : [в 2 т.] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» / Ю. М. Поплавко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,93 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2017. – 416 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22938
  • Поплавко, Ю. М. Фізика твердого тіла. Т. 2. Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи [Електронний ресурс] : [в 2 т.] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» / Ю. М. Поплавко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,27 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2017. – 379 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22939