О, нет! Где JavaScript? Ваш браузер не поддерживает JavaScript или же JavaScript отключен в настройках. Пожалуйста, включите JavaScript в браузере для корректного отображения сайта или обновите свой браузер на поддерживающий JavaScript.
Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian
Педагогічна практика

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: д.т.н., професор Воронов Сергій Олександрович

Література та навчально-методичні матеріали:

 • Силабус дисципліни (pdf)
 • Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.kpi.ua/node/39
 • Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [Текст] / Уклад.: Н. М. Лапенко, І.Л. Співак, І.В. Федоренко, О.М. Шаповалова; за заг. ред. П.М. Яблонського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 29 с.
  http://osvita.kpi.ua/files/downloads/Metod_rekomend_pract.pdf
 • Головенкін В.П. Інженерна педагогіка (електронне видання): Підручник. – К.: НТУУ «КПІ ім.. Сікорського», 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.ua/
 • Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи (Андрагогіка): Підручник. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 406 с.
  Головенкін, В. П. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 c.
  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29032