Відгук на освітню програму Прикладна фізика Авраменко А.О.
Надіслано: stasbeh грудня 07 2020 01:19:38

Розміщено відгук Авраменко Андрія Олександровича на освітню програму доктора філософії "Прикладна фізика", отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 22.05.2020 10:46:02
ПІБ: Авраменко Андрій Олександрович
Посада, місце роботи: Заст. директора з наукової роботи ІТТФ НАНУ, чл.- кор. НАН України
Освітній рівень: доктору філософії
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Перехід на 4 річне навчання вимагає принципово нових підходів до навчання в аспірантурі. Перш за все, це поєднання фундаментальних курсів, педагогічної та наукової практики, вдосконалення знань іноземної мови. Аналіз опублікованої програми підготовки аспірантів ФТІ за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Проект освітньо-наукової програми доктора філософії) в принципі задовольняє цим вимогам. Кількість і номенклатура курсів, кількість кредитів збалансовані досить повно. Недостатньо чітко відображена звітність по науковій практиці. Мабуть основним її результатом має бути наукова публікація в журналі високого рівня або доповідь на міжнародній конференції.