Відгук на освітню програму Прикладна фізика Мочалін Є.В.
Posted by stasbeh on December 07 2020 00:35:21

Розміщено відгук Мочаліна Євгенія Валентиновича на освітню програму магістра "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 04.06.2020 13:31:17
ПІБ: Мочалін Євген Валентинович
Посада, місце роботи: Джедзянський Педагогічний Університет (КНР), каф. Інженерної механіки, професор
Освітній рівень: магістратури
Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Ознайомився з програмою підготовки магістрів. Вона досить повна, охоплює всі аспекти підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Програма є збалансованою з точки зору розподілу кредитів між нормативними та вибірковими компонентами. Навчальні курси оптимізовані за кількістю годин і кредитів. Перелік дисциплін відповідає спеціальності та сучасним тенденціям підготовки магістрів. Важливим компонентом є наукова практика, а також виконання магістерської дисертації на базі наукових інститутів фізичного профілю.
Зауваження: недостатньо повний щосеместровий контроль виконання дисертацій.