Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Основи теорії примежового шару (phd)

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: к.ф.-м.н., Димитрієва Наталія Федорівна (лекції, практичні)

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Халатов, А. А. Основи теорії примежового шару [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. А. Халатов, Є. В. Мочалін, Н. Ф. Димитрієва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 191 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26035
  • Димитрієва Н. Ф. Моделювання турбулентних течій розведених розчинів полимерів: дис … канд. фіз.–мат. наук : 01.02.05 / Димитрієва Наталія Федорівна. – Київ, 2011. – 172 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33718