Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Спеціальні глави фізики живих систем

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: кандидат біологічних наук Пурнинь Олена Едуарнівна, ст.н.с. Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (лекції)

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Я.М. Шуба, Основи молекулярної фізіології іонних каналів: Навчальнийпосібник/ К.: Наук. Думка. – 2010. – 447 с.https://www.twirpx.com/file/2755632/
  • П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошниченко, М.Ф. Шуба, Біофізика: підручник для медичних та фізичних факультетів ВНЗ /; Під заг. ред. П.Г. Костюка .- К.: Вища шк., 2001. - 544 с. https://www.twirpx.com/file/1892041/