Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Фізика конденсованих середовищ (phd)

Методичні матеріали

Інформація для здобувачів освітнього рівня доктора філософії спеціальності


Викладає: д.ф.-м. н., доц. Куліш Володимир Вікторович

Література та навчально-методичні матеріали:

  • Силабус дисципліни (pdf)
  • Поплавко, Ю. М. Фізика твердого тіла. Т. 1. Структура, квазічастинки, метали, магнетики [Електронний ресурс] : [в 2 т.] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» / Ю. М. Поплавко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,93 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2017. – 416 с.  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22938
  • Поплавко, Ю. М. Фізика твердого тіла. Т. 2. Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи [Електронний ресурс] : [в 2 т.] : підручник для студентів, які навчаються за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка» / Ю. М. Поплавко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 7,27 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2017. – 379 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22939