Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Фізична кінетика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Куліш Володимир Вікторович (лекції, практичні)

Методичні матеріали:

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Загальний курс фізики :у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти /І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик ; за ред. І.М. Кучерука.2-ге вид., випр.Київ :Техніка,2007.Т.1 :Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. --2007. -- 532 с., іл. (14 примірників)
  • Курс фізики :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : підручник для студентів вищих навчальних закладів /М.О. Галущак, О.Є. Федоров ; за редакцією М.О. Галущака ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2012.612 с. (1 примірник)
  • Фізика :навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації /В.Ф. Дмитрієва.Київ :Техніка,2008.644, [1] с. :іл. (2 примірники)
  • Фізика :механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм, оптика, елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок : підручник для вищих техн. навч. закладів /А.М. Король, М.В. Андріяшик.Київ :Фірма "ІНКОС" ;Центр навчальної літератури,2006.342 с. :іл. (1 примірник)
  • Курс фізики :навчальний підручник /[І.Р. Зачек та ін.] ; за ред. І.Є. Лопатинського.Львів :Бескид Біт,2002.376 с.Фізика для інженерів (36 примірники)
  • Молекулярна фізика. Фізичний практикум :навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів /О.Т. Шиманська ; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Львів:іл., схеми. (13 примірників)
  • Загальні основи фізики :у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. технолог. спец. вищ. закл. освіти /І.Г. Богацька [та ін.] ; за ред. Д.Б. Головка, Ю.Л. Ментковського.Київ :Либідь,1998.Кн. 1 :Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. --1998. -- 192 с. (120 примірників)
  • Дидактичні матеріали. Молекулярна фізика і термодинаміка :навчальний посібник для вищих педагогічних та загальноосвітніх навчальних закладів /В.Д. Сиротюк, Г.В. Касянова, С.П. Стецик.Молекулярна фізика і термодинамікаКиїв :ОЛДІ-ПЛЮС,2018.197 сторінок :рисунки, таблиці. (1 примірник)