Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Новини

Громадське обговорення проекту освітніх програм

Громадське обговорення проекту освітніх програм

На нашому сайті, в розділі Освітня програма, викладено для громадського обговорення проекти освітніх програм за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (*обговорення завершено).

Проекти освітніх програм з прикладної фізики:

Опис освітніх програм

 

Проекти освітніх програм проходять (*обговорення чинних програм завершено) громадське обговорення і ви можете:

 • надати свої пропозиції, побажання, зауваження через гугл-форму пропозицій до освітньої програми (без акаунту google) (*обговорення завершено),
 • надіслати файл із запропонованими правками: гугл-форма пропозицій до освітньої програми (потрібен google акаунт) (*обговорення завершено)
 • надати свої пропозиції, побажання, зауваження надіславши їх на email кафедри apd.ipt@gmail.com вказавши свою позицію та підприємство (установу) або відношення до кафедри (аспірант, викладач, випускник інше)
 • обговорити освітні програми у чаті Telegram кафедри

Під час аналізу освітніх програм пропонуємо звернути увагу на наступні можливі питання:

 • Наскільки повно перелік навчальних дисциплін відповідає змісту спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
 • Наскільки послідовно і логічно подається виклад матеріалу посеместрово?
 • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП?
 • Наскільки збалансованим є обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?
 • Чи достатньо часу виділяється на практикум з іншомовного спілкування?
 • Чи є в освітній програмі компоненти, які виглядають як «зайві» або неактуальні або застарілі?
 • Які компоненти ОП треба, на вашу думку, додати або розширити?
 • Чи відповідають програмні компетентності рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Можливо якісь можуть бути вилучені, натомість інші додані.
 • Чи достатньо повно програмні результати навчання відбивають бажаному рівеню підготовки бакалавра/магістра/доктора філософії із спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?
 • Чи достатньо повно представлено ресурсне забезпечення, для підготовки спеціаліста відповідного освітнього рівня за ОП спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали»?

 

Результати обговорення.

До нас почали надходити пропозиції, побажання, відгуки, тощо стосовно проекту освітніх програм спеціальності прикладна фізика, які ми розміщуємо на сторінці відгуків та сторінці рецензій організацій-роботодавців.

 

Business vector created by pch.vector - www.freepik.com.