Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Показати За датоюMost Read

Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості

Дипломна робота на тему: "Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-61м Попович Михайло Васильович

керівник: доктор фіз.-мат.наук, проф., Стронський О.В.


Математичне моделювання синаптичної передачі між гангліозними клітинами сітківки та нейронами верхнього чотиригорбикового тіла

Дипломна робота на тему: "Математичне моделювання синаптичної передачі між гангліозними клітинами сітківки та нейронами верхнього чотиригорбикового тіла." виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-91мн Кришталь Анна Олександрівна керівник: ст.н.с. відділу «Фізіології нейронних мереж» Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, к.б.н., Думанська Г. В.

Підвищення інформаційної ефективності молекулярних машин

Дипломна робота на тему: "Підвищення інформаційної ефективності молекулярних машин." виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-91мн Поляков Володимир Юрійович керівник: доцент, к. т. н., доц., Гордійко Н. О

Дослідження процесу демієлінізації у трансгенних мишей C57BL/6 зі спадковою нейропатією CMT1A

Дипломна робота на тему: "Дослідження процесу демієлінізації у трансгенних мишей C57BL/6 зі спадковою нейропатією CMT1A." виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-91мн Тимчишін Микита Юрійович керівник: член-кореспондент НАНУ, проф., доктор медичних наук Скибо Галина Григорівна

Визначення взаємодії однонуклеотидних поліморфізмів у генетичних даних високої розмірності

Дипломна робота на тему: "Визначення взаємодії однонуклеотидних поліморфізмів у генетичних даних високої розмірності

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Пчелінцев Тимофій Миколайович

керівник: професор, д.м.н., Досенко В.Є.

рецензент: професор, д.б.н., Білан П.В.


Голографічне впорядкування наночастинок в полімерній матриці: одно- і двовимірні періодичні структури та їх

Дипломна робота на тему: "Голографічне впорядкування наночастинок в полімерній матриці: одно- і двовимірні періодичні структури та їх властивості."

виконав: студент 6-го курсу групи ФФ31м Гринь Володимир Олександрович

керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Смірнова Тетяна Миколаївна

рецензент: н.с. ВККО, Інституту фізики НАН України Єжов П.В., с.н.с. ВККО, Інституту фізики НАН України Ходаковський В.М.


Роль глутаматних іонотропних рецепторів у сенсорній нейропередачі ко-культивованих нейронів спінальних га

Дипломна робота на тему: "Роль глутаматних іонотропних рецепторів у сенсорній нейропередачі ко-культивованих нейронів спінальних гангліїв і нейронів дорсального рогу щурів.

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Афросіаб Арез Мухамедович

керівник: н. с. Шипшина Марія Сергіївна

рецензент: професор, д.б.н., Білан П.В.


Автоматизація процесу обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки

Дипломна робота на тему: Автоматизація процесу обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Кошель Сергій Олександрович

керівник: д.ф.-м.н., проф. Подрезов Юрій Миколайович

рецензент: к. ф.-м. н. Бурдін В.В.


Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

Дипломна робота на тему: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ21 Косячкін Єгор Миколайович

керівник: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

 


Зменшення запального болю в результаті нокдауну гену протеїнкінази альфа в нейронах спинного мозку

Дипломна робота на тему: Зменшення запального болю в результаті нокдауну гену протеїнкінази альфа в нейронах спинного мозку

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Шуригін Олександр Олександрович

керівник: професор, д.б.н., Білан П.В.

рецензент: професор, д.б.н., Веселовський М.С.


Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

Дипломна робота на тему: Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Басараб Михайло Корнелійович

керівник: к.б.н., с.н.с., Кондрацька О. Л.

рецензент: к.б.н., п.н.с., Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євглевський О.О.


Динаміка змін в кардіореспіраторній системі за умов інтервальних гіпоксичних тренувань

Дипломна робота на тему: "Динаміка змін в кардіореспіраторній системі за умов інтервальних гіпоксичних тренувань."

виконав: студентка 6-го курсу групи ФФ01 Грицькова Анастасія Олександрівна

керівник: ст.н.с. Інституту Фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України к.б.н. Носар Валентина Іванівна

рецензент: К.б.н. Черкас Володимир Петрович


Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзально

Дипломна робота на тему: "Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзального ядра таламусу щурів."

виконав: студентка 6 курсу, групи ФФ-31м Макаренко Наталія Вікторівна

керівник: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, к.б.н., Тарасенко О.М.

рецензент: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.б.н., Кононенко М.І.


Фотолюмінісценція нанокомпозитних карбонованих матеріалів на основі оксидів кремнію та алюмінію

Дипломна робота на тему: "Фотолюмінісценція нанокомпозитних карбонованих матеріалів на основі оксидів кремнію та алюмінію."

виконав: студент 6-го курсу групи ФФ31м Кисіль Дмитро Вадимович

керівник: с.н.с. відділу №15 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України к.ф.-м.н., Васін А. В.

рецензент: керівник відділу №15 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України чл. кор. НАН України, Лисенко В. С.

пров.н.с. відділу №6 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України д.ф.-м.н., Рудько Г. Ю.


Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури

Дипломна робота на тему: Електрична активність нейронів superficial superior colliculus щура в умовах культури

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Шарко Даніїл Валерійович

керівник: м.н.с. відділу ФНН Думанська Г.В.

рецензент: ст.н.с., к.б.н. Шипшина М.С.

консультант: ст.н.с., к.б.н. Пурнинь О.Е.