XVII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Матеріали секції "Актуальні питання сучасної фізики".