Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Порядок надання грифів навчальним виданням

Інструкція з порядку надання грифів навчальним виданням, посібникам та бланки відповідних документів.

Інструкція з порядку надання грифів навчальним виданням, посібникам та бланки відповідних документів.

Порядок надання грифів навчальним виданням

 

 

 

 

Надання грифу навчальному посібнику

 

 

Для визнання рукопису в якості навчального посібника і отримання відповідного грифа Експертна рада з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад факультетів разом з електронними версіями рукописів.

Розгляд рукописів щодо їх змістовного наповнення, відповідності програмі, якості виконання здійснює Методична комісія інституту/факультету. Рукописи проходять перевірку на плагіат з використанням спеціалізованої Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості текстів згідно Тимчасового Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У разі позитивного рішення Методична комісія факультету рекомендує Вченій раді інституту/факультету подати рукопис до ЕРНВ для визнання його в якості навчального посібника.

До методичної комісії факультету подаються наступні документи:

 • відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії) обсягом не менше 2 авторських аркушів (50 сторінок формату А4;
 • рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів;
 • рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітником факультету авторів/укладачів;
 • відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів;
 • висновок відповідального редактора;
 • анотації двома мовами (українською, англійською) кожна не менше 650 знаків (роздруковані та на електронному носії);
 • витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання рукопису та надання йому грифа.

Всі документи подаються у роздрукованими та підписаними, а також в електронному вигляді до 10 числа кожного місяця, який передує засіданню Вченої Ради фізико-технічного інституту.

ЕРНВ аналізує подані матеріали та виносить питання щодо присвоєння грифа на розгляд Методичної ради університету, рішенням якої рукопису надається гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник».

 

Бланки документів:

 1. Висновок відповідального редактора
 2. Відповідь на зауваження рецензента
 3. Довідка про авторів/укладачів
 4. Обґрунтування доцільності видання
 5. Рецензія

 

 

Надання грифу підручнику

Для визнання рукопису в якості підручника спочатку до Методичної комісії приладобудівного факультету, а потім до Експертної ради з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) подається пакет документів, що містить:

 • відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії);
 • редакторський висновок;
 • рецензії на рукопис (не менше двох) від фахівців відповідної галузі знань, які не є працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);
 • відповідь авторів на зауваження рецензентів;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету з рекомендацією до видання рукопису;
 • висновок відповідального редактора (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);
 • обґрунтування доцільності видання;
 • програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів;
 • анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків);
 • відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора.

Розгляд рукописів щодо їх змістовного наповнення, відповідності програмі, якості виконання здійснює Методична комісія інституту/факультету. Рукописи проходять перевірку на плагіат з використанням спеціалізованої Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості текстів згідно Тимчасового Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У разі позитивного рішення Методична комісія факультету передає всі документи та рукопис до Експертної ради з навчальних видань (ЕРНВ) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для забезпечення високого рівня навчально-методичних матеріалів університету та дотримання норм державних стандартів рукописи підручників, що отримали рекомендацію Вченої ради інституту/факультету, подаються до Видавництва «Політехніка» (корп. 15, 2-й поверх), де здійснюється оцінка якості його редагування та оформлення, що підтверджується відповідним редакторським висновком.

ЕРНВ проводить експертизу рукописів та супровідних документів. Висновки ЕРНВ затверджуються Методичною радою університету з винесенням відповідного клопотання до Вченої ради університету, рішенням якої рукопису надається гриф «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник».

Бланки документів:

 

 1. Висновок відповідального редактора
 2. Відповідь на зауваження рецензента
 3. Довідка про авторів/укладачів
 4. Обґрунтування доцільності видання
 5. Рецензія

stasbeh November 23 2020 592 прочитання Друк