Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Семестровий рейтинг з Фізики 1

Порядок формування семестрового рейтингу з дисципліни Фізика 1 для груп ФІ-91,92,93 та порядок проведення екзамену.

Порядок формування семестрового рейтингу з дисципліни Фізика 1 для груп ФІ-91,92,93 та порядок проведення екзамену.

Протягом семестру студенти отримали бали за роботу на

  • лабораторних заняттях: ФІ-91,92,93 - 20 балів та ФІ-94 - 5 балів
  • на практичних заняттях: ФІ-91,92,93 - 20 балів за виконання розрахункового завдання, 14 балів захист розрахункового завдання, самостійні роботи (по 3 бали) та домашні роботи 22 бали.


Результати по групам:

По результатам роботи протягом семестру студенти можуть отримати оцінку без складання іспиту. Оцінка "Автомат" розраховується за формулою = (отриманий бал за семестр)*(100 балів)/(максимальний бал за семестр).

Якщо студент згоден з отриманим таким чином результатом він пише заяву змісту
"Я студент групи ФІ-9_ , Прізвище Імя По-батькові, згоден з оцінкою __ балів з дисципліни Фізика 1 за роботу у семестрі.
Дата, підпис".
Робить фото своєї заяви з прикладеним студентським квитком або заліковою книжкою та надсилає викладачу.

Якщо студент хоче підвищити свою оцінку він має право іти на іспит. В цьому випадку на екзамені він може добрати максимум 30 балів до стартового рейтингу який в цьому випадку рахується як = (отриманий бал за семестр)*(70 балів)/(максимальний бал за семестр). 

Іспит буде проходити онлайн з відео- та аудіо-фіксацією. Студент перед початком має ідентифікувати себе показавши залікову книжку або студентський.

stasbeh June 13 2020 960 прочитання Друк