Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Рекомендацій до виконання натурних лабораторних робіт

Інформаційний лист щодо рекомендацій до виконання натурних лабораторних робіт. Проблемним місцем дистанційного навчання є неможливість виконання повною мірою натурних лабораторних робіт. Пропонуються підходи щодо вирішення ції проблеми.

Інформаційний лист щодо рекомендацій до виконання

НАТУРНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Проблемним місцем дистанційного навчання є неможливість виконання повною мірою НАТУРНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. Пропонуються наступні підходи щодо вирішення:

 • Розробити (за можливості) віртуальні лабораторні роботи. Проводити в асинхронному режимі віртуальні лабораторні заняття, для чого забезпечити індивідуальний доступ студентів до відповідного програмного забезпечення, оцінювати протоколи виконання завдань та доводити результати до студентів з наданням коментарів. У разі  необхідності проводити індивідуальні та групові консультації. З прикладом оформлення віртуальних робіт можна ознайомитись у Методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління технологічними системами» (в доданому файлі).
 • В разі неможливості застосування віртуальної лабораторної роботи можна запропонувати можливість колективного (групового або бригадного) їх виконання в такій послідовності:
  1. проведення загальної частини лабораторної роботи (яка має описовий характер) у формі відео-конференцій або відеозапису при безпосередньому виконанні викладачами, які проводять лабораторні заняття, або лаборантами з обов’язковими методичними коментарями щодо базових теоретичних знань з лабораторної роботи, послідовності її виконання, описом приладів, обладнання і оснащення тощо та особливостей оцінювання (захисту) без зміни бальності РСО (кількість балів за виконання лабораторної роботи залишається незмінною, але із зміною акцентів з максимальним оцінюванням творчої участі);
  2. пропонувати кожному студенту окреме (індивідуальне) творче завдання, розрахунок, поліпшення схеми/конструкції тощо за змістом лабораторної роботи;
  3. комплексно оцінювати виконання лабораторної роботи: - загальної частини (теоретичних відомостей до роботи, методики проведення тощо) в синхронному режимі; - виконання індивідуальної частини – асинхронно.
  Звернути увагу на індивідуальність і правильність висновків за лабораторною роботою.
 • В окремих випадках, як виняток, можна замінити окремі лабораторні роботи відповідними за результатами навчання практичними роботами. В такому випадку кожний студент має отримати для виконання індивідуальне завдання.

stasbeh April 13 2020 731 прочитання Друк