Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Моніторинг навчального забезпечення Освітніх програм кафедр

Шановні викладачі кафедри прикладної фізики! Згідно розпорядженню директора ФТІ (Новікова О.М.) до кінця травня відбувається моніторинг забезпечення дисциплін освітніх програм кафедр з метою якісної підготовки до нового навчального року. Інформація методистів щотижнево буде надаватись завідувачам кафедр для звітування на рівні Адмінради ФТІ.

Шановні завідувачі кафедр, методисти, викладачі!

За положенням про організацію навчального процесу Ви маєте  щорічно оновлювати інформаційно-методичне забезпечення  дисциплін кафедральних освітніх програм, з урахуванням змін в назвах дисциплін, спеціальностей, освітніх програм,  навчальних планів, вимог.

Сучасний перелік спеціальностей і освітніх програм дивись за посиланням:

http://ipt.kpi.ua/osvitni-programi

Згідно розпорядженню директора ФТІ до кінця травня відбувається моніторинг забезпечення дисциплін освітніх програм кафедр з метою якісної підготовки до нового навчального року. Інформація методистів щотижнево буде надаватись завідувачам кафедр для звітування на рівні Адмінради ФТІ.

Повний перелік необхідного інформаційного і методичного забезпечення на сайті ФТІ .

В зв’язку з цим кожному викладачу потрібно:

Методисти перевіряють оновлені документи і, якщо немає зауважень, передають для перевірки заступнику завідувача з методичної роботи і завідувачу для узгодження, роблять помітку в таблиці Моніторингу методичного забезпечення дисциплін (додаток 2), заносять документ в відповідний каталог дисципліни на загальному Гугл-диску.

Стан заповнення Гугл-диску, інформаційне супроводження видання навчально-методичних робіт здійснює Апішева Амінет Шабанівна.

Після узгодження викладач копіює оновлений документ в Кампус.

Завідувач кафедри враховує стан методичного забезпечення дисципліни під час табелювання викладача та подовження контракту.

 

З повагою, Литвинова Т.В.


Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До інформаційного забезпечення відносяться доступні для студентів:

 • власні або кафедральні монографії, методичні посібники, конспекти лекцій, наукові статті,
 • посилання на зовнішні монографії, методичні посібники, конспекти лекцій, наукові статті

Інформаційне забезпечення має бути офіційним виданням  в  друкованому  або електронному  вигляді.

Власні методичні посібники, конспекти лекцій  мають пройти експертну раду та  бути рекомендованими Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Порядок проходження цих процедур дивись на сайті ФТІ  за посиланням.

 ПЕРЕЛІК  НЕОБХІДНОГО  МЕТОДИЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Навчальна програма (шаблон)
 2. Робоча навчальна програма (шаблон )
 3. Рейтингова система оцінювання
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт(комп’ютерних практикумів)
 5. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи, розрахунково-графічної роботи, домашньої  контрольної  роботи.
 6. Контрольні завдання (контрольні роботи, тестові завдання, модульні контрольні роботи, екзаменаційні білети тощо)
 7. Методичні рекомендації до виконанню курсових робіт (проектів) з відповідною тематикою.

Вимоги  НАЗЯО до якості навчального процесу та ситуація з карантином враховують обов’язкову  наявність нових форм методичного забезпечення:

 • силлабусу,
 • засобів дистанційного навчання (відеолекцій, практичних, лабораторних  занять, тестування із застосуванням сучасних платформ – Google suite for education, Moodle, Сisco Webex, Zoom тощо).

Методичні вказівки до виконання різних видів робіт (КР, РР, РГР, ДКР), збірки завдань, мають розглядатись на кафедрі,  бути рекомендованими Методичною радою, затвердженими Вченою Радою ФТІ. Детальніше дивись на сайті ФТІ за посиланням http://ipt.kpi.ua/vydannya-navchalno-metodychnyh-rozrobok

stasbeh April 13 2020 545 прочитання Друк