Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Статистична обробка даних

Середні значення. Стандартне відхилення Лінійна апроксимація

Середні значення. Стандартне відхилення

Якщо є N вимірів величини x, то середнє значення дорівнює:
x

При цьому стандартним відхиленням називають:
s_(n-1)

За великих значень N користуються наближеною формулою:
s_n
Якщо на основі експериментально отриманих параметрів x_i вираховувается значення функції y=f(x) то похибку отриманого результату можна оцінити за наступною формулою:
s_y

Лінійна апроксимація

Припустимо що є N вимірів величини x та y, що за теорією мають бути пов'язані лінійною (або іншою що може бути зведена до лінійної простою заміною f(x)-x',f-y') залежністю

Метод найменших квадратів дозволяє визначити найкращу оцінку параметрів A та В:


,а їх стандартні відхилення визначаються за формулами:

Коефіцієнт кореляції:

Критерій є зваженим відхиленням експериментальних значень від теоретичних або апроксимованих значень і визначає "якість" апроксимації. За допомогою формули

визначають значення . Після цього застосовуючи таблицю значень росподілу chi^2 визначають довірчий інтервал.

stasbeh October 29 2019 1297 прочитання Друк