Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Наказ 1-239 Про працевлаштування

З метою організованого проведення заходів щодо сприяння в працевлаштуванні та пошуку першого робочого місця випускників 2017 року, а також підвищення якості співпраці кафедр університету з роботодавцями розроблено наказ НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 1-239 від 11.11.16 "Про сприяння в працевлаштуванні випускників 2017 року". У ньому затверджується Тимчасове положення про сприяння в працевлаштуванні випускників (Дода­ток №1).З метою організованого проведення заходів щодо сприяння в працевлаштуванні та пошуку першого робочого місця випускників 2017 року, а також підвищення якості співпраці кафедр університету з роботодавцями розроблено наказ НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 1-239 від 11.11.16 "Про сприяння в працевлаштуванні випускників 2017 року". У ньому затверджується Тимчасове положення про сприяння в працевлаштуванні випускників (Дода­ток №1).

Нижче ми наведемо основні моменти цікаві для випускників:

 1. Деканам факультетів, директорам інститутів з метою сприяння в працевлаштуванні випускників на базі факультетів та інститутів провести зустрічі із запрошеними роботодавцями для визначення першого робочого місця ви­пускника. Зустрічі провести для спеціалістів у грудні 2016 р. для магістрів у квітні 2017 р. Да­та, місце та формат проведення зустрічей факультет (інститут) визначає самостійно до 21 листопада 2016 р.

Тимчасове положення, яке наведене у Додатку 1, розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

У Положенні зазначається, що:

Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

На випускників університету розповсюджується ст.8 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що гарантує право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством: пільгові умови прийому, особливі вимоги до професійної діяльності).

Вільне обрання виду праці означає виключне право особистості самій розпоряджатися своїми здібностями до праці. Вільно обираючи види діяльності та занять, людина може здійснювати своє право на працю також шляхом створення власного підприємства, фермерського господарства, вступу в члени кооперативу, акціонерного товариства, заняття індивідуальною трудовою діяльністю, через укладання трудового договору (контракту) з організацією, підприємством, установою тощо.

Система працевлаштування випускників ґрунтується на демократичних засадах, рівних можливостях, конкурентоспроможності випускників, їх можливості відповідати вимогам глобалізації.

За необхідності інформація про працевлаштування випускників університету подається в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

Якщо випускник університету навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеного між ними договору. Переведеннπ студента, який навчався за договором за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на місце, що фінансується з державного бюджету, здійснюється за згоди третьої особи.

В положенні визначається ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:

За організацію сприяння працевлаштуванню випускників відповідає завідувач кафедри, декан факультету/директор інституту.

Випускові кафедри організовують роботу зі сприяння працевлаштуванню випускників у відповідності до даного Положення, Положення про кафедру та укладених договорів з роботодавцями.

З метою соціального захисту випускників університету для вирішення питань, що виникають при їх працевлаштуванні, на рівні випускової кафедри створюється робоча група у складі завідувача кафедри, відповідальних осіб за профорієнтаційну роботу та за зв'язок між роботодавцями і випускниками, призначених завідувачем кафедри.

Основними функціями деканатів зі сприяння працевлаштуванню випускників є:

 • формування достовірної бази даних випускників факультету (інституту);
 • своєчасне подання інформації про зміни в контингенті випускників (копії наказів про відрахування, поновлення, академічні відпустки, зміни умов фінансування навчання, перенесення захисту тощо) до сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету.

Основними функціями випускових кафедр зі сприяння працевлаштування випускників є:

 • двічі на рік проведення зустрічей випускників із запрошеними представниками роботодавців для визначення першого робочого місця. На зустрічі запрошуються співробітники сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету для узагальнення інформації про їх проведення в університеті;
 • формування бази даних можливих місць працевлаштування випускників на основі укладених договорів про співпрацю (Додаток 1) з підприємствами, організаціями, установами та передача їх до сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету з метою формування загальної бази даних місць працевлаштування випускників;
 • сприяння працевлаштуванню випускників шляхом проведення бесід про працевлаштування, інформування про наявні запити від підприємств про потребу у фахівцях та вакансії підприємств; проведення  постійного аналізу попиту і пропозицій ринку праці фахівців, підготовку яких здійснюють кафедри;
 • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями;
 • організація систематичного зв'язку з випускниками кафедри минулих років для працевлаштування майбутніх випускників кафедри;
 • здійснення моніторингу працевлаштування випускників.

Працівники сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету проводять роз'яснювальну роботу серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

         Основними завданнями сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів навчального відділу департаменту навчальної роботи університету є:

 • формування загальної бази даних місць працевлаштування випускників, виходячи з даних, отриманих від випускових кафедр і роботодавців;
 • участь у проведенні зустрічей випускників з представниками роботодавців, які проводяться на кафедрах з метою забезпечення випускника першим робочим місцем;
 • постійний аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснюють кафедри університету;
 • координація дій із центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгод΀¶ення реальних потреб ринку праці;
 • участь у підготовці угод між університетом та підприємствами, організаціями, установами щодо цільової підготовки фахівців, договорів про співпрацю для працевлаштування випускників та укладання комплексних договорів про організацію та проведення практики студентів;
 • аналіз бази місць проведення практики студентів з точки зору подальшого працевлаштування випускників;
 • інформування випускників і студентів через співпрацю із органами студентського самоврядування та відповідальних за сприяння у працевлаштуванні випускників на випускових кафедрах про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці;
 • підтримка студентських організацій університету в підготовці та проведенні заходів з працевлаштування;
 • роз'яснення студентам положень чинних нормативно-правових актів стосовно питань працевлаштування та проходження практики;

Факультет соціології і права в рамках навчального процесу формує вміння студентів захищати свої права при укладанні договорів з роботодавцями. Юридичний клініка «Defendo» забезпечує надання юридичної допомоги з питань працевлаштування студентам та випускникам університету за їх зверненням.

За потреби зведена інформація про працевлаштування випускників університету подається в ЄДЕБО.

Місця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою кафедрою з урахуванням побажань випускників на попередніх зустрічах із представниками підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори, або які направили лист-запит про потребу у фахівцях.

КБ «Інформаційних систем» проводить супровід програмного забезпечення формування бази даних місць працевлаштування випускників. Кафедри і факультети двічі на рік формують базу дани. Узагальнена база даних розміщується на офіційному сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Повний текст Наказу є у системі Завантажень: розділ "Адміністративні документи"

stasbeh November 24 2016 3012 прочитання Друк