Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Розпорядження 5.142 (про аспірантуру)

Розпорядження 5.142 від 31.10.16 "Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії".

Розпорядження підготовлено на виконання Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", наказу НТУУ "КПІ" від 12 вересня 2016 року №1-194.Розпорядження 5.142 від 31.10.16 "Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії".

Розпорядження підготовлено на виконання Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)", наказу НТУУ "КПІ" від 12 вересня 2016 року №1-194.

Повний текст розпорядження ви можете завантажити у вигляді pdf

Нижче ми наведемо основні новації на які слід звернути увагу тим хто починає навчатись на ступень доктора філософії (аспірантура):

Керівникам, вченим радам факультетів (інститутів) доручено:

 • забезпечити поступовий перехід до 100% залучення наукових керівників та аспірантів до участі у виконанні НДР, інших формах дослідницько-інноваційної діяльності;
 • заслуховувати, починаючи з 2017 року, на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів доповіді завідувачів кафедр про підсумки та висновки щодо звітів аспірантів у лютому та вересні щорічно;

Врахувати такі особливості підготовки докторів філософії:

 • індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін (в тому числі за вибором аспіранта);
 • індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, його оприлюднення у відповідних публікаціях, оформлення результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі до 30.11.2020.

З   метою   об'єктивного   визначення   обсягів   та   якості   виконання індивідуальних планів аспірантами та опрацювання обгрунтованих пропозицій щодо продовження навчання аспірантів у наступному семестрі завідувачам кафедр забезпечити:

 • обов'язкове залучення аспірантів до наукової та дослідницько-інноваційної діяльності кафедр;
 • доповіді аспірантів за напрямками дисертаційних досліджень на наукових семінарах, конференціях;
 • систематичне звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи на засіданнях кафедр в такі терміни:
  з 01 лютого по 28 лютого - підсумки першого семестру;
  з 01 вересня по 30 вересня - річний звіт про виконання індивідуального плану аспіранта.

 

stasbeh November 13 2016 26419 прочитання Друк