Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

Дипломна робота на тему: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ21 Косячкін Єгор Миколайович

керівник: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

 Дипломна робота на тему: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ21 Косячкін Єгор Миколайович

керівник: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота складається із 53 сторінок. Вона містить зміст, перелік умовних скорочень, вступ, 3 розділи, висновки та список використаних джерел. У цій дипломній роботі наведено 25 ілюстрацій, 3 таблиць, а також для її написання було використано 32 джерела літератури.

Темою роботи є дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки.

Об’єктом дослідження є багатошарові фольги, зокрема і композиційні, а також, отриманні за допомогою них з’єднання.

Предметом дослідження є реакційні характеристики багатошарових фольг.

Методи дослідження: температура та швидкість визначалися за допомогою фотодіодів (температурний, відкалібрований на досліджуваний діапазон температур).

Метою даної роботи є визначення реакційних характеристик фольг у  реакціях теплового вибуху та високотемпературного синтезу, що самопоширюється.

Завдання роботи: визначення реакційних характеристик фольг з різним складом та параметрами, їх порівняння, також отримання реакційних характеристик композиційних фольг і порівняння з аналогічними фольга ми без припою. Отримання нероз’ємних з’єднань текстоліту та пластмас за допомогою отриманих фольг.

Актуальність роботи полягає в пропозиції методу локального розігріву за допомогою тепла, що виділяється при реакціях у багатошарових фольгах, для вирішення задач з’єднання, де перегрів є критичним.

Основні положення дипломної роботи опубліковані у вигляді тез доповіді на XIV-ій Всеукраїнській науково-практичнії конференції: "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" та ІХ-ій Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів".

Ключові слова: реакційна багатошарова фольга, реакційна пайка, тепловий вибух, високотемпературний синтез, що само поширюється.

Презентація до дипломної роботи (pdf)

 

stasbeh June 21 2016 2027 прочитання Друк