Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі ч

Дипломна робота на тему: Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Туголуков Андрій Сергійович

керівник: к.б.н, с.н.с, Кондратська О. Л.

рецензент: к.б.н, п.н.с, Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євгленський О.О.Дипломна робота на тему: Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізаціі cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Туголуков Андрій Сергійович

керівник: к.б.н, с.н.с, Кондратська О. Л.

рецензент: к.б.н, п.н.с, Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євгленський О.О.

 

Реферат

Робота на тему «Застосування алгоритмів аналізу параметрів синхронізації cинаптичних подій нейронів у реальному масштабі часу» обсягом в 51 сторінку, містить 15 ілюстрацій, 27 джерел використаної літератури.

Метою роботи являється розробка та тестування методу синхронізації програмного забезпечення, необхідного для реєстрації та аналізу основних характеристик щілинних контактів в експериментах в режимі подвійної фіксації, конфігурації «ціла клітина».

В даній дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводиться розробка алгоритму аналізу основних параметрів функціонування електричних синапсів в реальному масштабі часу. Тестування даного методу було здійснене на моделях електрично спарених клітин, та в дослідженні регулювання характеристик щілинних контактів внутрішньоклітинним кальцієм, шляхом застосування хелаторів ВАРТА и EGTA, з використанням техніки подвійної фіксації, конфігурації «ціла клітина». Проводились вимірювання та аналіз кінетики отриманих параметрів.

Результати дослідження були представлені на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Ключові слова: щілинний контакт, АІІ амакринові клітини, конексин, синаптична передача, постсинаптичний струм, синаптична пластичність.

stasbeh June 26 2015 1644 прочитання Друк