Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

Дипломна робота на тему: Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Басараб Михайло Корнелійович

керівник: к.б.н., с.н.с., Кондрацька О. Л.

рецензент: к.б.н., п.н.с., Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євглевський О.О.Дипломна робота на тему: Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ11 Басараб Михайло Корнелійович

керівник: к.б.н., с.н.с., Кондрацька О. Л.

рецензент: к.б.н., п.н.с., Ісаєв Д. С.

консультант: м.н.с., Євглевський О.О.

 

Реферат

У даній роботі «Функціональний профіль діміназену – модулятора протон-активованих рецепторів у нейронах амігдали щурів» об'ємом в 56 сторінки, наведено 21 рисунок, 5 таблиць та використано 31 літературних джерел.

Експериментальні дані підтверджують синаптичну локалізацію протон-чутливих рецепторів в амігдалі, в той час як амігдала посідає чільне місце у процесах регулювання страху та емоційної поведінки у ссавців, тому об’єктом дослідження були обрані ізольовані нейрони амігдали щурів. Метою роботи було дослідження фармакологічного впливу діміназену на ASIC рецептори. У роботі використовувались методика patch-clamp для реєстрації струмів.

Результати підтвердили ефективність інгібування діміназеном нативних ASIC рецепторів амігдали щура, дія якого не залежить від pH позаклітинного розчину, але є потенціал-залежною. Показано, що діміназен значно пришвидшує процес десенситизації рецептора.

Робота на сьогоднішній день є актуальною, тому що діміназен є потужним фармакологічним інструментом, який пригнічує ASIC - струми – причину багатьох патофізіологічних процесів в організмі, і може бути використаний в якості активної речовини для антидепресантів і знеболюючих.

Результати роботи були представлені на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики».

Ключові слова: ASIC, діміназен, амігдала, десенситизація, інгібітор.

stasbeh June 26 2015 1867 прочитання Друк