Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзально

Дипломна робота на тему: "Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзального ядра таламусу щурів."

виконав: студентка 6 курсу, групи ФФ-31м Макаренко Наталія Вікторівна

керівник: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, к.б.н., Тарасенко О.М.

рецензент: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.б.н., Кононенко М.І.Дипломна робота на тему: "Дослідження оптичних та електричних властивостей клаптиків мембрани ізольованих нейронів латеродорзального ядра таламусу щурів."

виконав: студентка 6 курсу, групи ФФ-31м Макаренко Наталія Вікторівна

керівник: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, к.б.н., Тарасенко О.М.

рецензент: с.н.с. відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, д.б.н., Кононенко М.І.

 

РЕФЕРАТ

Робота має обсяг 77 сторінки, містить 15 ілюстрацій та 33 джерела за списком посилань.

В даній роботі були проведені досліди, що з метою зрозуміти як клітинна система реагує на зовнішні дії. А також оцінити можливу густину розташування каналів на мембрані нейрону таламусу щурів. Що дає змогу навчитись оцінювати кількість заряду, яку потрібно перенести через деякий ізольований фрагмент соматичної мембрани нейрону таламусу, щоб змінити різницю потенціалів на цьому клаптику на 10 мВ та впевнитись у тому, що електрофізіологічна установка здатна зафіксувати переміщення цієї кількості заряду, а оптична частина здатна фотографувати захоплений фрагмент мембрани.

Наша оцінка не співпала з загально прийнятою теорією. Експеримент доказує, що на поверхню мембрани ізольованих нейронів латеродорзального ядра таламусу щурів площею в 1 мкм2 відповідає ємкість приблизно в 30 фФ. Це говорить про те, що площа поверхні нейронної мембрани значно менша тієї, яку оцінювали використовуючи класичне співвідношення 1 мкФ/см² для питомої ємкості мембрани. З цього можна зробити висновок, що на один іонний канал припадає менше площі, тобто вони розташовані значно густіше.

В експерименті використовувалися щури лінії Vistar у віці 12 днів, котрі утримувалися на стандартній лабораторній дієті у віварії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Вибір визначається тим, що розвиток елементів сполучної тканини ще не ускладнює ферментативну ізоляцію нейронів. Крім того, мозок молодих тварин краще витримує умови приготування зрізів і дає можливість звести до мінімуму вплив декапітації на подальшу реєстрацію роботи низькопорогових Са2+ каналів, які вже присутні в нейронах латеродорзального ядра таламусу щурів Р12. А також на нейронах цих щурів присутні низькопорогові канали тільки одного типу за кінетикою.

Результати дослідження були опубліковані в «Фізіологічному журналі» том 58, № 6, 2012 та представлені в рамках II конференції молодих вчених «Фізіологія: від молекул до організму» 8-9 жовтня 2012 року, м. Київ.

Ключові слова: таламус, нейрони, ємність, патч-піпетки, площа поверхні шматка, іонні канали, мембрана.

stasbeh June 19 2015 1847 прочитання Друк