Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Шумові характеристики мікросвітлодіодів. Залежність від струму СД

Наукові керівники: Іванова Віта, Монастирський Геннадій (у співпраці з Технологічним Університетом м. Хемніц) Завдання: Експерименальне дослідження залежності шумів СД від струму.

Наукові керівники: Іванова Віта, Монастирський Геннадій (у співпраці з Технологічним Університетом м. Хемніц)

Завдання: Експерименальне дослідження залежності шумів СД від струму.

Обґрунтування: Вивчення шумів СД є актуальною задачею з огляду на а) – використання СД в задачах, що потребують задіяння всього динамічного діапазону інтенсивності СД; б) – рівень шумів є надзвичайно чутливим до технологічних особливостей їх виготовлення і тому є гарним індикатором якості СД. Струм через СД впливає на процеси генерації-рекомбінації, безпосередньо на дробовий шум та опосередковано на шум Найквіста, зумовлений наявністю кінцевої провідності приладу і контактів. Очікується, що струм по різному впливає на компоненти шуму, що дозволить їх наочно розділити і дослідити. В роботі на основі експериментальних досліджень сигналу низькошумового детектора випромінювання будуть проаналізовані частотна залежність шумових характеристики світлодіодів, та впливу на них струму через СД.

Задачі дослідження:

  • Адаптація та запуск джерела живлення СД
  • Програмування мікроконтролера управління джерелом, АЦП
  • Розробка і виготовлення (адаптація) блоку керування струмом СД
  • Проведення експерименту

Необхідне устаткування

  • Джерело живлення та контролер СД
  • Блок керування струмом СД
  • Блок вимірів струму на базі давача струму та контролерів Arduino або STM32
  • Фотодатчик PDAPC2

Перспективність роботи:

Міжнародна діяльність кафедри: запрошені лекції на науковому семінарі кафедри, наукова співпраця та академічна мобільність студентів та викладачів, (Erasmus K1, Erasmus K2), розвиток спільних бакалаврських і магістерських програм

stasbeh February 27 2023 116 прочитання Друк