Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Оцiнка параметрiв концепту гiбридної електрохiмiчної рушiйної установки лiтального апарата

Оцiнка параметрiв концепту гiбридної електрохiмiчної рушiйної установки лiтального апарата

Оцiнка параметрiв концепту гiбридної електрохiмiчної рушiйної установки лiтального апарата

Керівник: Пономаренко С.М. (Макарчук Богдан - ФФ-11мн)


Розгляднути гiбридизацiю рiдинного ракетного двигуна (РРД) i магнiтоплазмодинамiчного

(МПД) прискорювача у межах однiєї рушiйної установки лiтального апарата, а саме термодинамiчний розрахунок.

РРД i оцiнка потужностi, доступної для живлення МПД-прискорювача порiвнянних з РРД параметрiв. Визначити дiапазон потужностей та особливостi конструкцiї двигуна, оптимальний для використання РРД з МПД-прискорювачем у якостi єдиної рушiйної установки — плазморiдинного ракетного двигуна.

Barbara November 14 2022 145 прочитання Друк