Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Вплив інсулину на параметри короткочасної сипаптичної пластичності в нейронних мережах культивованих нейронів гіпокампу

Вплив інсулину на параметри короткочасної сипаптичної пластичності в нейронних мережах культивованих нейронів гіпокампу. Керівник:  к.б.н. , ст.н.с. Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Шипшина Марія Сергіївна

Вплив інсулину на параметри короткочасної сипаптичної пластичності в нейронних мережах культивованих нейронів гіпокампу.
Керівник:  к.б.н. , ст.н.с. Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Шипшина Марія Сергіївна
Мета: визначити модулюючий вплив фізіологічних концентрацій інсуліну на деякі форми пластичності глутаматергічних синапсів нейронів гіпокампу щурів.

На сьогодні зростає науковий інтерес до визначення ролі інсулінзалежної сигналізації у регуляції процесів нейрогенезу та синаптичної пластичності в гіпокампі — відділі мозку, відповідальному за формування процесів навчання та пам’яті. Відомо про здатність інсуліну індукувати деякі форми нейрональної пластичності в синапсах данних нейронів.

Передбачається встановити  модулюючий вплив інсуліну на зміну параметрів пластичності при парній стимуляції в глутаматергічних синапсах культури нейронів гіпокампу.
Задача: З використанням методу петч-клемп у конфігурації “ціла клітина” та методу локальної електричної стимуляції аксона реєструвати та аналізувати викликані глутаматергічні збуджувальні постсинаптичні струми (вЗПСС) в культивованих нейронах гіпокампу. Для оцінки короткочасної пластичності проаналізувати значення коефіцієнтів парної стимуляціїї та коефіцієнтів варіації апмлітуд вЗПСС. Визначити зміни даних параметрів під впливом інсуліну.
Очікувані результати: планується визначити внесок пресинаптичних механізмів пластичності в реалізацію модулюючого впливу інсуліну в нейрональних мережах культивованих нейронів гіпокампу.

Barbara November 10 2022 146 прочитання Друк