Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Дослідження впливу двохфотонних ефектів та логарифмічних поправок у пружному електрон-дейтронному розсіянні

Дослідження впливу двохфотонних ефектів та логарифмічних поправок у пружному електрон-дейтронному розсіянні Науковий керівник: Кривенко-Еметов Я.Д. 

Дослідження впливу двохфотонних ефектів та логарифмічних поправок у пружному електрон-дейтронному розсіянні
Науковий керівник: Кривенко-Еметов Я.Д. 

Мета: Мета роботи полягає у створенні фізичної моделі для опису пружного і непружного розсіяння дейтрона з урахуванням кваркової структури дейтрона на малих відстанях й одночасним урахуванням процесів двохфотонних обмінів, виявлені умов, коли починає проявлятися кваркова структура дейтрона в диференціальних перерізах та поляризаційних характеристиках процесів взаємодії дейтронів з електронами.
Обґрунтування: Наявні експериментальні дані про взаємодію поляризованих та неполяризованих дейтронів з великим переданим дейтроном імпульсом вимагають свого теоретичного опису та інтерпретації. Зокрема, виникає необхідність у розробці фізичної моделі, яка б дозволила плавно з'єднати існуючі експериментальні дані, що одержані при низьких енергіях, при яких проявляється нуклон-мезонна структура дейтрона, з даними, що отримані при високих енергіях. Останні пов'язані зі структурою дейтрона на малих відстанях. Для опису пружного електрон-дейтронного розсіяння у широкій кінематичній області створено фізичну модель, яка при асимптотично великих значеннях квадрата переданого імпульсу узгоджується з передбаченнями пертурбативної квантової хромодинаміки(пКХД) і враховує вплив ефектів логарифмічних поправок пКХД у всіх амплітудах переключення поляризації.
Пропозиція для студентів. Передбачається дослідити наскільки покращиться опис експериментальних даних з одночасним врахуванням, як передбачень квантової хромодинаміки, так і формул, отриманих у другому порядку теорії збурень.
Засоби: Існуючі світові дані деяких спостережуваних ядерного фаєрболу ( залежність густини енергіях від температури, динаміка форми, виходи частинок та ін) й існуючі пакети програм (Wolfram Mathematica та ін.)
Очікувані результати: Покращений опис експериментальних даних, виявлення умов, коли починає проявлятися кваркова структура дейтрона в диференціальних перерізах та поляризаційних характеристиках процесів взаємодії дейтронів з електронами й передбачення для майбутніх експериментів.

Barbara November 10 2022 203 прочитання Друк