Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Статті

Деякі термодинамічні характеристики ядерного фаєрболу, що виникає у ядро-ядерних взаємодіях важких іонів при високих енергіях

Деякі термодинамічні характеристики ядерного фаєрболу, що виникає у ядро-ядерних взаємодіях важких іонів при високих енергіях Науковий керівник: Кривенко-Еметов Я.Д. Мета: Краще зрозуміти поведінку нової фази речовини – кварк-глюонної плазми, то адронної матерії у екстремальних умовах ультрарелятивістських ядро-ядерних зіткненнях.
Обґрунтування: Модель газу Ван-дер-Ваальса (ВДВ) з урахуванням адрон-адронних взаємодій на невеликих відстанях виявилася особливо корисною. Це пов'язано з тим, що облік ефекту відштовхування (виключених об'ємів) призводить до запобігання небажано великим значенням щільності при високих температурах, які з'являються у моделях ідеального газу. Протягом багатьох років дослідниками було запропоновано та застосовано різні версії моделей ВДВ. Вони, в основному, використовувалися для опису експериментальних даних щодо співвідношення кількості частинок при високих енергіях, коли десятки або навіть сотні адронів різних видів можуть народжуватися. 
Пропозиція для студентів. Розроблену модель планується застосовати для аналізу експериментальних даних з вивчення адронної фази ядерного фаєрбола, який виникає, зокрема, у дослідах з дослідження кварк-глюонної плазми.
Засоби: Існуючі світові дані деяких спостережуваних ядерного фаєрболу ( залежність густини енергіях від температури, динаміка форми, виходи частинок та ін) й існуючі пакети програм (Wolfram Mathematica та ін.)
Очікувані результати: Очікується покращення у описі наявних експериментальних даних й отримати передбачення для майбутніх експериментів.

Barbara November 10 2022 268 прочитання Друк